Tự giới thiệu

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tự giới thiệu


Thái Bình có chú Bùi Hoàng
Tám bán quán thịt chó làm thơ hay