Bài 1

Surprised
Ơi đất nước buồn như thơ lục bát
Câu sáu đói ăn câu tám mất mùa
Người mò ốc cũng mơ làm Hoàng Hậu
Kẻ đốn củi trên rừng cũng khao khát Ngai Vua

dangbatien

Ơi đất nước buồn như thơ lục bát
Câu sáu đói ăn câu tám mất mùa
người mò ốc cũng mơ làm hoàng hậu
kẻ đốn củi trên rừng cũng khao khát ngai vua

Nhưng đất nước vẫn như rùa... tiến bước
nồi cháo thơ lót dạ được mấy người
bao nghị quyết chất chồng như rơm rạ
kẻ đốn củi trên rừng vẫn đốn củi mà thôi

4 câu thơ của anh rất hay. Thêm mấy câu lăng nhăng...mong anh thông cảm. Chúc SK nhé